Jak napsat motivační dopis

Jak v tak krátkém časovém úseku zaujmout? Jednoduše. Zamyslete se nad tím, kdo je Váš potenciální zaměstnavatel a co mu konkrétně Vy můžete nabídnout. Co získá tím, že Vás zaměstná? Jaké jsou Vaše osobní kvality, zkušenosti, předpoklady? Uvědomte si Vaše úspěchy, to co jste dokázal/a a kam jste se vypracoval/a. 

Důležitý, ale často opomíjený fakt je, že motivační dopis musí být strukturován v závislosti na místě, o které se ucházíte. Proto je vhodné navštívit webové stránky dané společnosti, zjistit si, je-li to možné, něco o firemní kultuře, jaký typ zaměstnanců firma hledá a tón, v jakých jsou psané její webové stránky. Pokud intuitivně vycítíte, že se ve firmě klade důraz na konzervativní vystupování, přizpůsobte tomu formu Vašeho motivačního dopisu. Naopak když je patrné, že firma je hravá, webové stránky jsou interaktivní a pestré, nasaďte stejný tón i Vy. To je další krok, kterým podprahově dosáhnete v personalistově či zaměstnavatelově podvědomí efektu, že máte nebo byste přinejmenším mohli mít něco společného. 

Teď, když jste si potenciálního zaměstnavatele natáhli jako rybu na udičku, nastává správná chvíle pro zdůraznění Vašeho zájmu pracovat právě pro společnost, kterou jste si vybrali. Můžete zdůraznit, že se ztotožňujete s firemní politikou, s dojmem, kterým firma působí, vyzdvihnout i detaily, jako například perfektně vypracované webové stránky. Nic nezkazíte, když mírně nadsadíte a napíšete, že jste se doslechl/a, jak moc si daná společnost svých zaměstnanců cení a zakládá si na jejich spokojenosti a profesním růstu. Zaměstnavatel by měl takto snadno získat dojem, že máte skutečně osobní zájem pracovat v jeho firmě.

V této fázi je zaměstnavatel potěšen Vaším zájem pracovat právě pro něho a nyní jej zajímají fakta, prokazatelné zkušenosti svědčící o tom, že jste člověk, který perfektně odpovídá potřebným kritériím. Nyní tedy máte prostor pro krátký, ale výstižný výčet Vašeho vzdělání a odborných zkušeností. Vyzdvihněte, co jste se naučil vlastní pílí, aby bylo patrné, že jste proaktivní. Pozor! Výčet by neměl by kopírovat informace uvedené v životopise, pouze je nastínit a navnadit k tomu, aby dotyčná osoba neklikla na "Delete", ale pomyslela si, že nahlédnutí do Vašeho životopisu by mohl být dobrý nápad.

118

Přidat komentář

Tento informační web vznikl ve spolupráci s personálním serverem Atraktivní práce.